<

>

Works

Office

Publications

Stilt House Prototipe - Workshop

7–15.08.2017, Cefalù – IT

in collaboration with Raumplan and Delfino Sisto Legnani

 

promoted by Dario Nepoti

 

students: Lorenzo Avigo, Lorenzo De Pascale, Simone De Stasio, Edoardo Paolo Ferrari, Matteo Puglisi, Giorgia Sacilotto, Maria Giulia Sofi, Erica Venturini

 

photos by Supervoid

 

www.nomos1606.xyz

SUPERVOID  © 2019