Works  Publications  Office  News

< >

Stilt House prototype

2017, Workshop

Cefalù – IT

in collaboration with Raumplan and Delfino Sisto Legnani

 

promoted by Dario Nepoti

 

students: Lorenzo Avigo, Lorenzo De Pascale, Simone De Stasio, Edoardo Paolo Ferrari, Matteo Puglisi, Giorgia Sacilotto, Maria Giulia Sofi, Erica Venturini

 

photos by Supervoid

 

www.nomos1606.xyz

SUPERVOID  © 2019